Best Teacher Awardees

Adarsha Shikshak Puraskar Committee (2015 – 2020)

MBP Award Committee - 2015-2020

MAHARASHTRA BHUGOLSHASTRA PARISHAD - BEST TEACHER AWARDEES
Year Dr. Praveen Saptarshi Below 45 Best Teacher Awards Dr. Praveen Saptarshi Over 45 Best Teacher Awards Prof. S.R. Todkar Life Time Achievement Awards
2005-2006 Dr. Sunil Gaikwad Dr. Shrikant Karlekar
2006-2007 Dr. Ashok Devikar Dr. J. A. Shaikh
2007-2008 Dr. Pramod Hire Dr. M. B. Chavan
2008-2009 Dr. Arun Patil Dr. Balasaheb Gophane
2009-2010 Dr. Vijay Bhagat Dr. K. B. Kankure
2010-2011 Dr. Dayanand Ujalambe Dr. Satish Jadhav Prin. Albert Remet D'souza
2011-2012 Dr. D. S. Suryawanshi Dr. Haridas Rathod Shri. Sharad Pendse
2012-2013 Dr. Ravindra Jaybhaye Dr. Sudhakar Lawande Shri. Balasaheb Pawar
2013-2014 Dr. Balasaheb Jadhav Dr. Suresh Phule Dr. Devidas Gedam
2014-2015 Dr. K. R. Jadhav Dr. Arjun Nanaware Prof. Nagraj Patil
2015-2016 Dr. Sardar Patil Dr. Uttamrao Jagdale Prof. Dr. K. R. Dikshit
2016-2017 Dr. Madanlal Suryawanshi Dr. S. C. Advitot Prin. Dr. S. R. Chaoudhari
2017-2018 Dr. Nitin Munde Prin. Dr. A. T. Patil Prof. S. P. Date
2018-2019 Dr. Shailesh Wagh Prin. Dr. Subhash Nikam Prin. Dr. Suresh Alizad